Godinë Banimi në afërsi të qendrës së Tiranës


Godinë Banimi 3 dhe 5 kate me Podrum.
Leja: Miratuar me vendim të KRRT-së Nr. 6 Datë 21.11.2006
Afati i përfundimit: 20.11.2008
Planimetritë e Apartamenteve


Kati i pestë, apartamenti 1
 

Kati i pestë, apartamenti 2 varianti i parë
 

Kati i pestë, apartamenti 2 varianti i dytë
 


Kati i katërt, apartamenti 1
 

Kati i katërt, apartamenti 2 varianti i parë
 

Kati i katërt, apartamenti 2 varianti i dytë
 


Kati i tretë dhe i dytë, apartamenti 1
 

Kati i tretë dhe i dytë, apartamenti 2 varianti i parë
 

Kati i tretë dhe i dytë, apartamenti 2 varianti i dytë
 


Kati i parë, apartamenti 1
 

Kati i parë, apartamenti 2 varianti i parë
 

Kati i parë, apartamenti 2 varianti i dytë
 


Dyqan, varianti i parë
 

Dyqan, varianti i dytë